Główny Inspektorat Sanitarny

Nadzór nad kosmetykami i ich bezpieczeństwem sprawuje Główny Inspektor Sanitarny. Ponadto GIS prowadzi również krajowy system informowania o kosmetykach wprowadzonych do obrotu, w ramach którego…Odpowiedzialność cywilna i karna

Wprowadzenie do obrotu produktu niebezpiecznego podlega również odpowiedzialności cywilnoprawnej. Zastosowanie znajdują tutaj przepisy Kodeksu Cywilnego (art. 415 i nast.) odwołujące się do odpowiedzialności za produkt…


Ochrona znaku towarowego

Warunkiem uzyskania ochrony znaku towarowego na terenie Polski, jest złożenie w Urzędzie Patentowym RP wniosku o udzielenie prawa ochronnego. Wskazane jest, aby wcześniej sprawdzić czy…
Masz pytanie

22 831 12 34

 

biuro@kondrat.pl

Holler Box