wprowadzenie do obrotu

odpłatne lub nieodpłatne przekazanie kosmetyku po raz pierwszy przez producenta użytkownikowi bądź przedsiębiorcy uczestniczącemu w obrocie handlowym

Masz pytanie

22 831 12 34

 

biuro@kondrat.pl

Holler Box