Akty prawne

Ustawy

Ustawa z dnia 30 marca 2001 o kosmetykach ze zm. (Dz.U. z 2001 nr 42 poz. 473, Brzmienie od 1 lipca 2011)

 

Rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków (Dz.U. 2010 nr 81 poz. 536)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków (Dz.U. 2009 nr 222 poz. 1772)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków(Dz.U. 2009 nr 107 poz. 898)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków (Dz.U. 2008 nr 85 poz. 520)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków (Dz.U. 2007 nr 207 poz. 1504)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków (Dz.U. 2007 nr 107 poz. 743)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie określenia kategorii produktów będących kosmetykami(Dz.U. 2003 nr 125 poz. 1168)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków(Dz.U. 2006 nr 85 poz. 593)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków(Dz.U. 2005 nr 181 poz. 1521)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków (Dz.U. 2005 nr 265 poz. 2228)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków(Dz.U. 2007 nr 47 poz. 316)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia informacji, jakie powinien zawierać wniosek o wyrażenie zgody na nieujawnianie na opakowaniu jednostkowym nazwy składnika kosmetyku, oraz wzoru tego wniosku (Dz.U. 2005 nr 182 poz. 1536)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków (Dz.U. 2005 nr 72 poz. 642)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia procedur pobierania próbek kosmetyków oraz procedur przeprowadzania badań laboratoryjnych(Dz.U. 2004 nr 206 poz. 2106)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wzorów formularzy przekazania danych o kosmetyku i przypadkach zachorowań spowodowanych użyciem kosmetyku oraz sposobu gromadzenia ich w krajowym systemie informowania o kosmetykach wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004 nr 107 poz. 898)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie określenia informacji, jakie powinien zawierać wniosek o wyrażenie zgody na nieujawnianie na opakowaniu jednostkowym nazwy składnika kosmetyku, oraz wzoru tego wniosku (Dz.U. 2002 nr 69 poz. 644)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie określenia procedur pobierania próbek kosmetyków oraz procedur przeprowadzania badań laboratoryjnych(Dz.U. 2003 nr 9 poz. 107)

 

Prawo UE

REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL OF 30 NOVEMBER 2009 ON COSMETIC PRODUCTS – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 2009 roku dotyczące produtków kosmetycznych

Dyrektywa Komisji 2010/4/UE z dnia 8 lutego 2010r. zmieniająca załącznik III do dyrektywy Rady 76/768/EWG

Dyrektywa Komisji 2010/3/UE z dnia 1 lutego 2010r. zmieniająca załączniki III i VI do dyrektywy Rady 76/768/EWG

Dyrektywa Komisji 2009/164/UE z dnia 22 grudnia 2009r. zmieniająca załączniki II i III do dyrektywy Rady 76/768/EWG

Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/164/UE z dnia 22 grudnia 2009r.

Dyrektywa Komisji 2009/159/UE z dnia 16 grudnia 2009r. zmieniająca załącznik III do dyrektywy Rady 76/768/EWG

Dyrektywa Komisji 2009/134/WE z dnia 28 października 2009r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG

Dyrektywa Komisji 2009/130/WE z dnia 12 października 2009r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG

Dyrektywa Komisji 2009/129/WE z dnia 9 października 2009r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG

Dyrektywa Komisji 2009/36/WE z dnia 16 kwietnia 2009r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG

Dyrektywa Komisji 2009/6/WE z dnia 4 lutego 2009r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG

Dyrektywa Komisji 2008/123/WE z dnia 18 grudnia 2008r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG

Dyrektywa Komisji 2008/88/WE z dnia 23 września 2008r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG

Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2008/88/WE z dnia 23 września 2008r.

Dyrektywa Rady z dnia 27 lipca 1976r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących produtków kosmetycznych (Dz.U. 2001 nr 42 poz. 473 ze zm.) – Council Directive of 27 July 1976 on the approximation of the laws of the Member States relating to cosmetic products