Czy w chwili obecnej są jakieś kary za sprzedaż produktów nie notyfikowanych w CPNP?

Na obecną chwilę rzeczywiście istnieje luka prawna, gdyż polska ustawa o kosmetykach nie sankcjonuje niewykonania obowiązku zgłoszenia kosmetyku sprowadzanego spoza UE do CPNP. Obowiązek taki wynika z art. 13 rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r.  Sprzedawanie jakichkolwiek kosmetyków na terenie UE musi być poprzedzone zgłoszeniem do CPNP.

Jednakże Polska jest właśnie w fazie wprowadzania przepisów o karze za naruszenie tego obowiązku. 31 Stycznia 2017 ukazał się projekt zmiany ustawy o kosmetykach. Projekt ten wprowadza kary administracyjne w tym przepis, który przewiduje karę za sprzedawanie kosmetyków bez zgłoszenia do CPNP:

„Kto wprowadza do obrotu produkt kosmetyczny bez spełnienia wymogów w zakresie zgłaszania wynikających z art. 13 i  16 ust. 3 rozporządzenia nr 1223/2009, podlega karze pieniężnej do wysokości 100 000 zł.”

Oznacza to, że z bardzo dużą dozą prawdopodobieństwa ustawa ta zostanie uchwalona w najbliższym czasie a przepis o karze administracyjnej wejdzie w życie.


Autor: Marcin Rytel –  Kancelaria KONDRAT i Partnerzy

źródło zdjęcia: www.freeimages.com