PODSTAWOWE POJĘCIA

Wniosek o udzielenie koncesji

We wniosku wnioskodawca powinien zawrzeć informacje wskazane w art. 49 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, m.in. firmę przedsiębiorcy, siedzibę, adres, numer NIP i określenie rodzaju…

barwnik

substancja służąca do nadania barwy kosmetykowi lub zmiany barwy zewnętrznych części ciała ludzkiego, z wyjątkiem substancji przeznaczonych wyłącznie do kosmetyków stosowanych do farbowania włosów


mieszanina

mieszanina lub roztwór, oznacza mieszaninę lub roztwór składający się z dwóch lub większej liczby substancji