PODSTAWOWE POJĘCIA

składnik kosmetyku

substancja chemiczna pochodzenia syntetycznego lub naturalnego lub jej mieszanina; nie są składnikami kosmetyku wynikające z procesu technologicznego zanieczyszczenia, pomocnicze materiały techniczne oraz rozpuszczalniki i nośniki…



producent

przedsiębiorca, który wytwarza i wprowadza kosmetyk do obrotu albo który wprowadza kosmetyk do obrotu, a także jego przedstawiciel oraz każda osoba, która występuje jako wytwórca,…


kosmetyk

zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy o kosmetykach, kosmetykiem jest każda substancja chemiczna lub mieszanina, przeznaczone do zewnętrznego kontaktu z ciałem człowieka: skórą, włosami, wargami,…