Informacje jakie powinny zawierać etykiety i materiały reklamujące

– imię i nazwisko wytwórcy (producenta), firmę oraz jej adres (jeżeli producent umieścił na pojemniku lub opakowaniu jednostkowym zewnętrznym więcej niż jeden adres producenta, to adres, pod którym przechowywane są informacje o kosmetyku, powinien być podkreślony),

– nazwę środka kosmetycznego,

– skład ilościowy i jakościowy kosmetyku w jednostkowym opakowaniu oraz informację o sposobie jego użycia, a w przypadku produktów kosmetycznych podlegających rejestracji (np. środki na odciski, do barwienia włosów) – numer rejestru.