Kary za złe oznakowania kosmetyków

Za wprowadzenie do obrotu kosmetyku źle oznakowanego lub kosmetyku, który nie posiada odpowiedniej informacji grozi kara pozbawienia wolności lub kara grzywny.