mieszanina

mieszanina lub roztwór, oznacza mieszaninę lub roztwór składający się z dwóch lub większej liczby substancji