Nowe rozporządzenie dotyczące produktów kosmetycznych ws. deoksyarbutyny i dihydroksyacetonu

Dnia 26 lipca 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2021/1099 z dnia 5 lipca 2021 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych.

Zmiany wprowadzane przez rozporządzenie obejmują:

  • zakazanie stosowania deoksyarbutyny w produktach kosmetycznych i dodanie jej do wykazu substancji zakazanych w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009;
  • dodanie w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 nowej pozycji, która dopuści ograniczone stosowanie dihydroksyacetonu wyłącznie w nieutleniających produktach do farbowania włosów i produktach samoopalających, w maksymalnym stężeniu wynoszącym odpowiednio do 6,25 % i 10 %.

Stosowanie deoksyarbutyny w produktach kosmetycznych zostało ocenione przez Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (SCCS). Okazało się, że deoksyarbutyna ulega rozpadowi do hydrochinonu – substancji oficjalnie zakazanej w produktach kosmetycznych. Wobec tego, stosowanie deoksyarbutyny w kremach do twarzy w stężeniu do 3 % nie mogło zostać uznane za bezpieczne.

Na podstawie opinii przyjętej w dniach 3–4 marca 2020 r. SCCS stwierdził, że dihydroksyaceton może zostać uznany za bezpieczny w przypadku stosowania jako składnik do farbowania włosów w zastosowaniach niespłukiwanych (nieutleniających) przy maksymalnym stężeniu wynoszącym 6,25 %, a także przy maksymalnym stężeniu wynoszącym 6,25 % z jednoczesnym stosowaniem emulsji samoopalającej i kremu do twarzy zawierających dihydroksyaceton w maksymalnym stężeniu wynoszącym 10 %.

Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32021R1099


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl

Źródło zdjęcia: https://pl.freepik.com/