Po polsku ?

Zgodnie z przepisami ustawy (ustawaz dnia 7 października 1999 r. o języku polskim), językiem komunikacyjnym na opakowaniach produktów kosmetycznych powinien być język polski. Wyjątek stanowią…


Bezpieczny produkt kosmetyczny

Ustawodawca polski, w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa produktów, w tym produktów kosmetycznych, wskazuje jednoznacznie, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo wprowadzanego do obrotu produktu ponosi jego producent. Przy…Cosmetovigilance

monitorowanie bezpieczeństwa produktu, zgłaszanie działań niepożądanych,  ujawnianie stosowanych danych o produkcie, podejmowanie działań naprawczych jak również sankcje obowiązujące w tym zakresie


Główny Inspektorat Sanitarny

Nadzór nad kosmetykami i ich bezpieczeństwem sprawuje Główny Inspektor Sanitarny. Ponadto GIS prowadzi również krajowy system informowania o kosmetykach wprowadzonych do obrotu, w ramach którego…