barwnik

substancja służąca do nadania barwy kosmetykowi lub zmiany barwy zewnętrznych części ciała ludzkiego, z wyjątkiem substancji przeznaczonych wyłącznie do kosmetyków stosowanych do farbowania włosów


mieszanina

mieszanina lub roztwór, oznacza mieszaninę lub roztwór składający się z dwóch lub większej liczby substancji


składnik kosmetyku

substancja chemiczna pochodzenia syntetycznego lub naturalnego lub jej mieszanina; nie są składnikami kosmetyku wynikające z procesu technologicznego zanieczyszczenia, pomocnicze materiały techniczne oraz rozpuszczalniki i nośniki…producent

przedsiębiorca, który wytwarza i wprowadza kosmetyk do obrotu albo który wprowadza kosmetyk do obrotu, a także jego przedstawiciel oraz każda osoba, która występuje jako wytwórca,…


kosmetyk

zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy o kosmetykach, kosmetykiem jest każda substancja chemiczna lub mieszanina, przeznaczone do zewnętrznego kontaktu z ciałem człowieka: skórą, włosami, wargami,…