Po polsku ?

Zgodnie z przepisami ustawy (ustawaz dnia 7 października 1999 r. o języku polskim), językiem komunikacyjnym na opakowaniach produktów kosmetycznych powinien być język polski. Wyjątek stanowią nazwy handlowe produktu, producenta, inne nazwy handlowe oraz nazwy składników INCI – International Nomenclature of Cosmetic IngredientsMiędzynarodowe Nazewnictwo Składników Kosmetycznych tj. nomenklatura techniczna.

Przedmiotowe wymaganie dotyczy wszystkich produktów wprowadzanych na rynek polski, w tym produktów kosmetycznych wprowadzanych na rynek z krajów UE. Ma to szczególne znaczenie w przypadku informacji mających wpływ na bezpieczeństwo konsumenta stosującego kosmetyk. Do informacji tych zaliczamy m.in. sposób użycia, termin ważności, działanie, ostrzeżenia dotyczące warunków używania.

Oznacza to, że podmiot dokonujący zakupu kosmetyku poza granicami kraju z myślą o jego wprowadzaniu na terytorium polskim musi dostosować etykietę – tłumacząc jej treść na język polski. Obowiązek ten spoczywa również na podmiotach udostępniających swoje produkty w postaci sprzedaży internetowej.

Obowiązek ustawowy tłumaczenia informacji znajdujących się na opakowaniach (w tym etykietach) ma na celu umożliwienie konsumentowi podjęcie w pełni świadomej decyzji dokonując wyboru kosmetyku. W przypadku produktów dystrybuowanych do różnych krajów unijnych możliwe jest umieszczanie wersji językowej np. kraju pochodzenia na froncie, a pozostałe wersje w innych miejscach zewnętrznego opakowania produktu.


Autor: Klaudia MisztalKancelaria KONDRAT i Partnerzy

KONDRAT i Partnerzy biuro@kondrat.pl


źródło zdjęcia: www.sxc.hu