REWOLUCJA NA RYNKU PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH ODSUNIĘTA W CZASIE

Rządowy projekt Ustawy o Produktach Kosmetycznych (dalej: „Projekt”, „Ustawa”), o którym pisaliśmy na blogu w artykule pt. „Prace nad wejściem w życie projektu ustawy o produktach kosmetycznych powoli dobiegają końca” (dostępny tutaj: www.prawokosmetyczne.info) nie wejdzie w życie w terminie pierwotnie dla niego przewidzianym, tj. z dniem 1 czerwca 2018 r. albowiem został notyfikowany Komisji Europejskiej, która obecnie dokonuje jego analizy prawnej.
Konieczność notyfikacji Projektu Komisji wynika głównie z okoliczności, iż Projekt zawiera przepisy techniczne, które wymagają oceny ich dopuszczalności na poziomie unijnym przez Komisję oraz pozostałe państwa członkowskie.
Niezależnie od powyższego, w dniu 15 czerwca br. odbyło się w Sejmie I czytanie Projektu.
Posłowie opowiedzieli się za skierowaniem Projektu do dalszych prac legislacyjnych w Komisji Zdrowia.
Ze względu na notyfikację Projektu Komisji Europejskiej (która do dnia 31 lipca 2018 r. ma czas na zajęcie stanowiska względem Ustawy) oraz dalszy proces legislacyjny na poziomie krajowym Projekt zacznie obowiązywać najprawdopodobniej z dniem 1 stycznia 2019 r.


Autor: Dominika Chrabańska – adwokat, Wiktoria Jaromska-Gumkowska –  aplikant adwokacki, 

Kancelaria KONDRAT i Partnerzy – biuro@kondrat.pl


źródło zdjęcia: www.pixabay.com