Rola marki kosmetyku i sposób jej ochrony

Ekspansja rynku kosmetycznego jaka dokonała się na przestrzeni ostatnich kilku lat sprawiła, że funkcjonująca na nim obecnie ilość różnorodnych marek kosmetycznych jest naprawdę oszałamiająca. Zauważalny i szczególnie dotkliwy dla wielkich producentów kosmetycznych stał się problem podszywania się przez małe firmy pod już wypromowane marki. Kluczową rolę w obronie słusznych interesów producentów kopiowanych marek odgrywa w takich sytuacjach wcześniej obrana strategia ochrony marki kosmetyku wprowadzanego na rynek.

autor-ewa-niesiobedzka

Szczególna uwaga poświęcona na możliwie szerokie zabezpieczenie marki przed kopiowaniem czy podszywaniem się pod nią pozwala zazwyczaj na dość szybkie wyeliminowanie działań nieuczciwego konkurenta. Trend ochrony marki stał się coraz powszechniejszy w miarę rozwoju przemysłu kosmetycznego. Nie ulega bowiem wątpliwości, że coraz większą popularnością cieszą się nie tylko produkty wielkich koncernów kosmetycznych, lecz również małych firm, wyróżniające się spośród obecnych na rynku szczególnymi właściwościami atrakcyjnymi dla konsumentów. W konsekwencji wcześniejsze uzyskanie wyłączności na posługiwanie się daną marką przez producenta, który ją stworzył i wypromował, jest obecnie nie tylko trendem pozwalającym na opatrzenie marki powszechnie znanymi skrótami wskazującymi na jej prawną ochronę, jak np. ®, ™,©, lecz również niezbędnym elementem strategii rynkowej. Przy czym podkreślić należy, że tytuł prawnej wyłączności posługiwania się danym znakiem towarowym można uzyskać nie tylko na markę w jej słownym wymiarze (choć ochrona uzyskana na takie oznaczenie jest najszersza, obejmuje bowiem wszelkie jego graficzne przedstawienia), lecz również na wszelkie towarzyszące jej elementy graficzne (jak np. logo producenta czy produktu, etykieta), czy nawet całe opakowania produktów, bądź ich kształt jako trójwymiarowe znaki towarowe.

Dokonując zatem wyboru ochrony oznaczenia produktu należy rozważyć w pierwszej kolejności formę oznaczenia, którą warto objąć ochroną oraz zakresu terytorialny ochrony, który z kolei zależy od obszaru, na jakim produkt będzie oferowany.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że rezygnacja z ubiegania się o ochronę marki skutkuje często istotnym ograniczeniem możliwości właściwej ochrony przed działaniami konkurencji, zwłaszcza gdy promowany produkt osiągnie nadspodziewany sukces. Nie należy zatem marginalizować tego aspektu na tle innych procedur towarzyszących wprowadzeniu nowego produktu na rynek. Spektrum możliwości ochrony prawnej nowego produktu kosmetycznego jest bowiem obecnie niezwykle szerokie, pozwalając tym samym również na racjonalizację kosztów na ten cel przeznaczanych.


Autor: Ewa Niesiobędzka – KrauseKancelaria KONDRAT i Partnerzy

KONDRAT i Partnerzy biuro@kondrat.pl


źródło zdjęcia: www.freeimages.com