Safety Assessor – Ocena bezpieczeństwa kosmetyku krok po kroku

Safety Assessor przeprowadza ocenę bezpieczeństwa kosmetyku na podstawie informacji otrzymanych od producenta kosmetyku (składu produktu, specyfikacji dla poszczególnych składników i wyników badań gotowego produktu) oraz toksykologicznych baz danych. Raport z oceny bezpieczeństwa jest kluczowym elementem dokumentacji produktu kosmetycznego. Jego weryfikacji dokonuje Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Czynności podejmowane przy ocenie bezpieczeństwa kosmetyku:

  1. Ocena zgodności składu produktu z przepisami prawa,
  2. Ocena toksykologiczna składników kosmetyku,
  3. Ocena narażenia,
  4. Ocena ryzyka dla składników kosmetyku,
  5. Ocena wyników badań gotowego kosmetyku – czystości mikrobiologicznej i właściwości dermatologicznych,
  6. Przygotowanie raportu z oceny bezpieczeństwa kosmetyku.

Ad.1

Ocenie zostaje poddany skład w kontekście zgodności z przepisami prawa. Przede wszystkim Safety Assessor poddaje wnikliwej analizie czy kosmetyk nie zawiera substancji niedozwolonych, proporcje substancji składowych oraz potencjalne interakcje składników wpływające na bezpieczeństwo produktu.

Ad.2

Drugi etap jest dłuższym i bardziej złożony od poprzedniego. Podczas niego, poddawany zostaje analizie dokładnie i kompleksowo skład w kontekście toskykologicznym. Na tym etapie, Safety Assesor posługuje się literaturą fachową i najnowszymi wynikami badań oraz oficjalnymi dokumentami instytucji tj. Komisji Europejskiej (Komitet Naukowy ds. Produktów Konsumenckich) analizując dokumentację surowców.

Przykładowe dane toksykologiczne w ocenie bezpieczeństwa kosmetyku to: toksyczność ostra, toksyczność przewlekła (systemowa), działanie rakotwórcze, mutagenne i szkodliwy wpływ na rozrodczość, fototoksyczność, działanie miejscowe (działanie drażniące i uczulające).

Ad.3

Na podstawie wyników analizy uzyskanych w poprzednich etapach, Safety Assessor przechodzi do trzeciego etapu, w którym to wylicza, ile każdego składnika kosmetyku dziennie możemy zaaplikować na skórę, jego bezpieczny stopień przenikania do organizmu.

Ad.4

Jest to kluczowy etap badania. Safety Assessor ocenia bezpieczeństwo każdego składnika zawartego w kosmetyku biorąc pod uwagę zastosowanie substancji w określonym typie produktu i w określonej ilości tzw. margines bezpieczeństwa (MoS – Margin of Safety).

Ad.5

To etap w którym oceniana jest jakość mikrobiologiczna kosmetyku. Polega on na zidentyfikowaniu mikroorganizmów chorobotwórczych oraz bakterii. Jest to wymóg zawarty w ustawie o kosmetykach. Do obrotu mogą być wprowadzane tylko takie kosmetyki, które pozytywnie przeszły badania mikrobiologiczne. Ocena właściwości dermatologicznych przeprowadzana jest na grupie ochotników. Przedmiotowe badania wykonywane są pod nadzorem lekarza dermatologa, czasem oftalmologa, ginekologa lub innych.

Ad.6

Na podstawie uzyskanych wyników analiz z poprzednich etapów, Safety Assessor przygotowuje oświadczenie, że kosmetyk jest bezpieczny.


Autor: Klaudia MisztalKancelaria KONDRAT i Partnerzy

KONDRAT i Partnerzy biuro@kondrat.pl


źródło zdjęcia: www.freeimages.com