margines bezpieczeństwa


Ogólne bezpieczeństwo produktów

W zakresie nieuregulowanym ustawą o kosmetykach zastosowanie znajdują przepisy ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Regulacje wskazanej ustawy definiują przede wszystkim pojęcie produktu bezpiecznego, jako produktu,…Masz pytanie

22 831 12 34

 

biuro@kondrat.pl

Holler Box