Wniosek o udzielenie koncesji

We wniosku wnioskodawca powinien zawrzeć informacje wskazane w art. 49 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, m.in. firmę przedsiębiorcy, siedzibę, adres, numer NIP i określenie rodzaju działalności gospodarczej, której ma dotyczyć koncesja. Przed wydaniem decyzji w sprawie organ ma możliwość sprawdzenia faktów, które zostały podane we wniosku w celu określenia czy przedsiębiorca spełnia określone warunki wykonywania koncesjonowanej działalności gospodarczej.