Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne ws. zmiany rozporządzenia kosmetycznego

Rozporządzenie w sprawie produktów kosmetycznych (WE) nr 1223/2009 (rozporządzenie kosmetyczne) jest podstawowym aktem prawnym, regulującym wprowadzanie produktów kosmetycznych do obrotu i ich dystrybucję na terenie Unii Europejskiej.

Ukierunkowany przegląd rozporządzenia kosmetycznego wynika z potrzeby rozwiązania problemów zidentyfikowanych na etapie Strategii Chemikaliów na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju (CSS), będącej częścią zielonej polityki UE – Green Deal.

Komisja Europejska w ramach przeglądu rozporządzenia kosmetycznego rozważa m.in.:

  • wprowadzenie automatycznego zakazu stosowania w produktach kosmetycznych najbardziej szkodliwych substancji chemicznych (poprzez rozszerzenie ogólnego podejścia do zarzadzania ryzykiem) oraz zezwolenie na ich stosowanie wyłącznie w przypadkach niezbędnych dla społeczeństwa;
  • poprawę skuteczności, wydajności i spójności oceny bezpieczeństwa przeprowadzanej dla substancji chemicznej w myśl podejścia „jedna ocena dla jednej substancji” oraz możliwość alokacji prac SCCS do ECHA;
  • wprowadzenie przepisów uwzględniających efekt łącznego działania substancji chemicznych;
  • usprawnienie oceny naukowej produktów kosmetycznych poprzez przeniesienie prac Komitetu SCCS do Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) kosmetycznego;
  • ujednolicenie definicji nanomateriału;
  • zmiany w zakresie oznakowania produktów kosmetycznych.

Konsultacje trwają od 29 marca 2022 r. do 21 czerwca 2022 r., a przyjęcie dokumentu planowane jest w IV kwartale 2022 roku.

Zachęcamy Państwa do wzięcia bezpośredniego udziału w trwających konsultacjach publicznych.

Link: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13197-EU-chemicals-strategy-for-sustainability-Cosmetic-Products-Regulation-revision-_en


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl