Od kwietnia 2021 r. zaczynają obowiązywać nowe wytyczne KE ws. żeli wodno-alkoholowych

Komisja Europejska w listopadzie 2020 r. opublikowała DOKUMENT TECHNICZNY W SPRAWIE ZAKRESU STOSOWANIA ROZPORZĄDZENIA DOTYCZĄCEGO PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH (WE) NR 1223/2009 (ART. 2 UST. 1 LIT. a)). Wytyczne opracowane przez KE poruszają kwestie związane z oznakowaniem niespłukiwanych hydro-alkoholowych żeli do rąk.

Zgodnie ze stanowiskiem GIS wytyczne KE będą obowiązywały od 1 kwietnia 2021 r. Oznacza to, że od kwietnia elementy oznakowania, które nie wskazują na główną funkcję kosmetyczną niespłukiwanych hydro-alkoholowych żeli do rąk nie powinny być umieszczane na produktach kosmetycznych. Oświadczenia typu antybakteryjny, dezynfekujący, odkażający anty-COVID-19 nie powinny być zamieszczane na tego rodzaju produktach. Ponadto oznakowanie żeli hydro-alkoholowych nie może zawierać m.in. odniesień do koronawirusa, pandemii, dezynfekcji czy zawartości procentowej alkoholu w produkcie. Istotną kwestią będą również elementy graficzne opakowania, które zgodnie z wytycznymi nie powinny przedstawiać m.in. wirusów, bakterii, piktogramów CPL oraz innych oznaczeń kojarzących się ze szpitalem, apteką bądź ambulansem.

Komisja Europejska zadecydowała, że nowe wytyczne są konieczne, gdyż istnieje potrzeba wyraźnego rozgraniczenia produktów kosmetycznych od biobójczych, zwłaszcza w percepcji konsumenta.

Link do wytycznych KE: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/44913?locale=pl


Autor: Zespół Life Science KONDRAT i Partnerzy biuro@kondrat.pl

Źródło zdjęcia: https://www.pexels.com/