Obowiązek umieszczania informacji na opakowaniu produktu kosmetycznego a tajemnica przedsiębiorstwa

Istnieją pewne odstępstwa od informacji, które powinny się znaleźć na opakowaniu produktu kosmetycznego. W przypadku chęci producenta utrzymania w tajemnicy tzw. know-how, zainteresowany, musi wystąpić z wnioskiem do Głównego Inspektora Sanitarnego o wyrażenie zgody na nie ujawnianie na opakowaniu jednostkowym nazw jednego lub kilku składników kosmetyku. W przypadku zgody GIS, uwzględniającej wniosek wytwórcy (producenta kosmetyku), wydawana jest decyzja wraz z numerem zastępującym nazwę składnika kosmetyku. Wówczas na jednostkowym opakowaniu kosmetyku umieszcza się numer składnika nadany przez Głównego Inspektora Sanitarnego.