Alert prawny na temat nowej Ustawy o produktach kosmetycznych

Od 1 stycznia 2019 r. na rynku kosmetycznym duże zmiany. Zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2227, dalej: „Ustawa”). Ustawa ma na celu doprecyzowanie regulacji dotyczącej rynku kosmetycznego, jak również umożliwia stosowanie i egzekwowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 59, z późn. zm., dalej: „Rozporządzenie nr 1223/2009”).

W Alercie prawnym prezentujemy Państwu zestawienie najważniejszych zmian, które dotyczą przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze kosmetycznym.

Głównym celem Ustawy jest zwiększenie nadzoru nad produktami kosmetycznymi.

Wyrazem czego jest nałożenie na uczestników rynku produktów kosmetycznych nowych obowiązków, których nieprzestrzeganie skutkować może dotkliwymi karami finansowymi.

Ustawa określa nowe właściwości organów administracji publicznej odpowiedzialnych za nadzór nad rynkiem kosmetycznym.

(…)

Cały Alert prawny dostępny poniżej:


Autorzy: Justyna Stefańczyk-Kaczmarzyk– radca prawny, szef Działu Life Science, Joanna Remus – radca prawny, Wiktoria Jaromska-Gumkowska –  prawnik

Kancelaria KONDRAT i Partnerzy – biuro@kondrat.pl