Będzie nowa ustawa o produktach kosmetycznych

Monika Faszcza - Kancelaria KONDRAT i Partnerzy

Polski ustawodawca przymierza się do nowych regulacji wzmacniających nadzór nad rynkiem kosmetyków. 3 lipca 2016 roku Rada Ministrów opublikowała w Biuletynie Informacji Publicznej założenia projektu nowej ustawy o produktach kosmetycznych, które wynikają z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z 2009 roku, dotyczącego produktów kosmetycznych.

Według zaleceń Parlamentu Europejskiego i Rady, projektowana ustawa o produktach kosmetycznych powinna określić obowiązki podmiotów i właściwości organów w zakresie wykonywania obowiązków i zadań administracyjnych oraz wyznaczyć organy odpowiedzialne za nadzór nad produktami kosmetycznymi oraz ustalić sankcje za nieprzestrzeganie tych przepisów. Ustawa będzie miała najprawdopodobniej charakter dopełniający wobec przepisów ww. Rozporządzenia.

Za projekt ustawy odpowiedzialni są Minister Zdrowia i Główny Inspektor Sanitarny, który został wskazany jako jego właściwy redaktor. Merytoryczną treścią projektu ustawy zajmuje się Departament Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Przyjęcie projektu ustawy o produktach kosmetycznych planowane jest na trzeci kwartał 2016 roku.

Źródło:
https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r2221,Projekt-ustawy-o-produktach-kosmetycznych.html


Autor: Monika Faszcza , KONDRAT i Partnerzy

KONDRAT i Partnerzy biuro@kondrat.pl


źródło zdjęcia: www.freeimages.com