Symbole graficzne na opakowaniach kosmetyków

Na opakowaniach kosmetyków widoczne są symbole graficzne, które przekazują ważne informacje o produkcie. Często, symbole te są niezrozumiałe per se. Część z nich jest obowiązkowym elementem widniejącym na kosmetyku. Druga część z kolei, fakultatywnym elementem szyfrującym wiadomość dla konsumenta. W związku z tym, poniżej zamieszczone zostaną podstawowe symbole wizualizujące przekaz o produkcie.

 

Symbol oznacza, że na dołączonej do kosmetyku ulotce, taśmie lub kartce zawarte są przez producenta dodatkowe, ważne informacje – najczęściej stosowany w przypadku gdy brak jest miejsca na samym produkcie lub ulotce głównej.

 

Symbol PAO – Period After Opening. Na słoiku lub pod nim podaje się cyfrę, która oznacza liczbę miesięcy po otwarciu produktu w którym to czasie kosmetyk nadaje się do bezpiecznego stosowania.

Produkt oznakowany tym symbolem spełnia zalecenia Komisji Europejskiej w zakresie skuteczności ochrony przed promieniowaniem UVA. Obecnie wszystkie kosmetyki przeciwsłoneczne muszą spełniać zalecenia w zakresie ochrony przed UVA.

Znak, który wskazuje, że producent ma podpisaną umowę z organizacją odzysku Rekopol. Nie należy kojarzyć tego znaku z możliwością recyklingu.

Znak oznacza butelkę o określonej pojemności.

W obowiązujących przepisach istnieje zakaz testowania kosmetyków na zwierzętach, dlatego znak ten jest coraz rzadziej umieszczany przez producentów.

Znak umieszcza się na towarach paczkowanych, nie tylko kosmetykach. Oznacza gwarancję firmy paczkującej towar.

Oznakowanie materiału, z którego wykonano opakowanie. PET – politereftalanu etylenu; LDPE – low density polyethylene; HDPE – high density polyethylene.

Oznakowanie materiału, z którego wykonano opakowanie. ALU – aluminium.

Po zużyciu opakowanie należy wyrzucić do kosza na odpady, aby nie zanieczyszczało środowiska.

Symbol oznaczający produkt łatwopalny, głównie na aerozolach.

Stosowany na opakowaniach aerozoli – oznacza zgodność z obowiązującym ustawodawstwem.

Symbol oznaczający, że produkt nie zawiera freonów. W związku z całkowitym zakazem stosowania freonów, symbol jest coraz rzadszym zjawiskiem.

Znak stosowany na opakowaniach wyrobów aerozolowych Oznacza pojemność opakowania podaną w mililitrach.

Znak przyznawany odpłatnie przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (http://www.pcbc.gov.pl/). Może być przyznawany dla certyfikowanych kosmetyków naturalnych.

Znak produktu organicznego, przyznawany odpłatnie przez brytyjską organizację The Soil Association (http://www.soilassociation.org/). Oznacza, że kosmetyk spełnia kryteria organizacji dla kosmetyków organicznych.

Znak kosmetyku ekologicznego lub bio-kosmetyku przyznawany odpłatnie przez francuską organizację. Oznacza, że produkt spełnia kryteria (http://www.ecocert.com/) w zakresie składu i produkcji kosmetyków ekologicznych i bio-kosmetyków.

Znak kosmetyku naturalnego lub organicznego przyznawany przez organizację http://www.natrue.org/.

Znak kosmetyku naturalnego lub organicznego przyznawany przez organizację http://www.natrue.org/.

 


Autor: Klaudia MisztalKancelaria KONDRAT i Partnerzy

KONDRAT i Partnerzy biuro@kondrat.pl


źródło zdjęcia: www.freeimages.com